konfiguracja domu modułami  /  M O D U L A R   H O U S E  

Domy konfigurujemy według opracowanych przez nas modułów funkcjonalno-przestrzennych.

Nasze domy są dopasowane do konkretnego klienta, dla konkretnej działki oraz budżetu jakim dysponuje klient. Nasze domy są szyte na miarę.

Kluczowe znaczenie w procesie projektowym mają m.in.: ukształtowanie działki ( płaska czy pochyła ), warunki zabudowy (dach płaski czy spadzisty), działka "z widokiem" czy w terenie zurbanizowanym. 

Koncepcję domu wykonujemy po wizji lokalnej na działce.


D A C H   /  roof type

Dom może mieć dach płaski lub dwuspadowy. Typ dachu dobieramy do warunków zabudowy.

lub / or


P R E F A B R Y K A C J A   "3D"  lub "2D"  /  prefabrication "3D" or "2D"

3D

2D

O P C J E    options

Opcje obejmują dodatkowe tarasy zewnętrzne i palenisko. Dobieramy do projektu ich typ i wielkość.


 

D O M   A R C H I T E K T Ó W 

architects  Emilia Durka + Walenty Durka


2014 Dom Architektów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Made by Dom Architektów.

Wszelkie materiały, w szczególności zdjęciowe, graficzne i tekstowe oraz ich układ stanowią własność prawnie chronioną prawem autorskim i innymi przepisami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej. Kopiowanie dla celów komercyjnych, dystrybucja, modyfikacja i publikacja bez pisemnej zgody właściciela są zabronione.