N A S Z   P R O C E S  /  o u r   p r o c e s s

  1  umowa:  wizja lokalna + koncepcja + kosztorys                      umowa:   projekt  >  prefabrykacja   >  dostawa budynku  >  prace wykończeniowe

 

1  agreement:   land plot visit + design process  +  price offer       2  agreement:   project   >  prefabrication   >   house delivery >  finishing works

 

 L A N D   P L O T  +  C O N C E P T  +  F I N A L   P R I C E  /  wizja lokalna + koncepcja + kosztorys

W ramach pierwszego etapu współpracy i zawartej umowy "Koncepcja": 

 

 

 

 

 

W I Z J A    L O K A L N A

Wizytujemy na Państwa działce.

Pomagamy również w jej wyborze.


 

K O N C E P C J A

Wykonujemy projekt koncepcyjny budynku 

 

 

K O S Z T O R Y S

Ostateczna wycena w formie kosztorysu jest przygotowywana

po wypracowaniu ostatecznej koncepcji 


     A G R E E M E N T  for  B U I L D I N G /  umowa 

Drugim etapem współpracy jest umowa "Zaprojektuj i wybuduj": 

 

Zawarcie umowy, w ramach której przygotowujemy projekt do uzyskania pozwolenia

na budowę oraz prefabrykujemy budynek


P R O J E K T *  

realizacja projektu - wykonujemy

pełnobranżową dokumentację budowlaną

do pozwolenia na budowę    

     

* projekt w cenie umowy " zaprojektuj i wybuduj"


P R E F A B R Y K A C J A

Dom prefabrykujemy w naszej hali wg przygotowanego  projektu.

Domy oferujemy w standardach wykończenia:  "deweloperski" i "pod klucz"

oraz z opcją wyposażenia wnętrz. 

 

Na zdj. widoczna konstrukcja budynku składająca się z zestawionych ramoklatek 3D

z masywnego drewna klejonego


D O S T A W A

Budynek  przewozimy w wykończonych modułach 3D

lub w przygotowanych skrzynkach-ścianach 2D

transportem wielkogabarytowym na działkę.

Scalamy moduły lub ściany na wcześniej przygotowanej

podkonstrukcji (fundamentach) 


P R A C E   W Y K O Ń C Z E N I O W E

Przy wyborze standardu "pod klucz" wykańczamy wnętrza, 

wyposażamy w meble. W ramach "opcji" montujemy dodatkowe tarasy


cena orientacyjna

Prosimy o kontakt mailowy w celu otrzymania orientacyjnych kosztów 

 

zapytania@domarchitektow.pl

 

 

 

 


 

D O M   A R C H I T E K T Ó W 

architects  Emilia Durka + Walenty Durka


2014 Dom Architektów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Made by Dom Architektów.

Wszelkie materiały, w szczególności zdjęciowe, graficzne i tekstowe oraz ich układ stanowią własność prawnie chronioną prawem autorskim i innymi przepisami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej. Kopiowanie dla celów komercyjnych, dystrybucja, modyfikacja i publikacja bez pisemnej zgody właściciela są zabronione.