N A S Z   P R O C E S  /  o u r   p r o c e s s

1  koncepcja  >  2  wycena  >   3  umowa  >  4  projekt  >  3  prefabrykacja   >  4  dostawa budynku  >  5 prace wykończeniowe

design process   >  price offer  >  agreement  >  project  >  prefabrication   >   house delivery >  finishing works

 

1 konfiguracja domu modułami   M O D U L A R   H O U S E  >

 

Domy konfigurujemy według opracowanych przez nas modułów funkcjonalno-przestrzennych.

Nasze domy są dopasowane do konkretnego klienta, dla konkretnej działki oraz budżetu jakim dysponuje klient.

Kluczowe znaczenie w procesie projektowym mają m.in.: ukształtowanie działki ( płaska czy pochyła ), warunki zabudowy (dach płaski czy spadzisty), działka "z widokiem" czy w terenie zurbanizowanym. 

Koncepcję domu wykonujemy po wizji lokalnej na działce.

 

 

 


M O D U Ł Y   /  modules

D A C H   /  roof type

D O M   K A D R  może mieć dach płaski lub dwuspadowy. Typ dachu dobieramy do  warunków zabudowy

 

 

  

lub / or


P R E F A B R Y K A C J A   "3D"  lub "2D"  /  prefabrication "3D" or "2D"

O P C J E    options

Opcje obejmują dodatkowe tarasy zewnętrzne i palenisko. Dobieramy do projektu ich typ i wielkość.

2   wycena  /  P R I C E

C E N A  O R I E N T A C Y J N A 

Orientacyjną cenę  wybranego z kolekcji domu prześlemy Państwu w formie folderu pdf  ( prosimy o kontakt mailowy )

 

 

 

 

K O S Z T O R Y S

Ostateczna cena w formie kosztorysu jest przygotowywana po wypracowaniu z Klientem ostatecznej koncepcji w ramach umowy 

 


3  umowa  /  A G R E E M E N T

U M O W A  "koncepcja"

Po zatwierdzeniu koncepcji wykonywanej w ramach umowy następuje zawarcie umowy na przygotowanie projektu i budowę

 

 

U M O W A   "zaprojektuj i wybuduj"

Po zatwierdzeniu koncepcji  następuje

zawarcie umowy "zaprojektuj i wybuduj"


4   projekt   /  D E S I G N 

P R O J E K T *  

realizacja projektu, w ramach której wykonujemy

pełnobranżową dokumentację budowlaną

do pozwolenia na budowę    

     

* projekt w cenie umowy " zaprojektuj i wybuduj"

 

 

 


5  prefabrykacja  /  P R E F A B R I C A T I O N

Dom prefabrykujemy w naszej hali wg przygotowanego  projektu.

Domy oferujemy w standardach wykończenia:  "deweloperski" i "pod klucz"

oraz z opcją wyposażenia wnętrz

 


6  dostawa  /  H O U S E   D E L I V E R Y

Budynek  przewozimy w wykończonych modułach 3D

lub w przygotowanych skrzynkach-ścianach 2D

transportem wielkogabarytowym na działkę.

Scalamy moduły lub ściany na wcześniej przygotowanej

podkonstrukcji ( fundamentach) 


7  prace wykończeniowe  /  F I N I S H I N G

Przy wyborze standardu "pod klucz" wykańczamy wnętrza/

wyposażamy w meble.

W ramach "opcji" montujemy dodatkowe tarasy


przykłady konfiguracji  E X A M P L E S


K A D R  5M   5 + 2  carport  / 5M + 2M /    

1. pokój dzienny/kuchnia/jadalnia  livingroom/kitchen/dining

2. pralnia  laundry

3. garderobe walk-in  walk-in wardrobe

4. główna sypialnia  master bedroom

5. pokój   room

 6. pokój   room

7. łazienka  bathroom

8. pomieszczenie techniczne utility storage

9. taras  terrace

10. schowek   storage

11. schowek   storage

 12. wiata  carport K A D R   7M     7 + 3  carport  / 7M + 3M /    

 

1. pokój dzienny/kuchnia/jadalnia  livingroom/kitchen/dining

2. wysoka zabudowa kuchenna  kitchen high storage

3. pralnia  laundry

4. garderobe walk-in  walk-in wardrobe

5. główna sypialnia  master bedroom

6. łazienka główna master bathroom

7. pokój   room

8. pokój   room

9łazienka  bathroom

10. schowek techniczny utility storage

11. taras  terrace

12. palenisko/grill   fireplace/grill

13. schowek   storage

14. schowek   storage

15. wiata  carport K A D R   10 M    10  + 4  carport  / 10M + 4M /   

1. pokój dzienny/kuchnia/jadalnia  livingroom/kitchen/dining

2. wysoka zabudowa kuchenna  kitchen high storage

3. pralnia  laundry

4. sypialniaz łazienką  double master bedroom

5. gabinet  home office

6. duży pokój  upgraded room

7duży pokój  upgraded room

8łazienka  bathroom

9. schowek techniczny utility storage

10. taras  terrace

11. palenisko/grill   fireplace/grill

12. schowek   storage

13. schowek   storage

14. wiata  carport


 

D O M   A R C H I T E K T Ó W 

architects  Emilia Durka + Walenty Durka


2014 Dom Architektów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Made by Dom Architektów.

Wszelkie materiały, w szczególności zdjęciowe, graficzne i tekstowe oraz ich układ stanowią własność prawnie chronioną prawem autorskim i innymi przepisami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej. Kopiowanie dla celów komercyjnych, dystrybucja, modyfikacja i publikacja bez pisemnej zgody właściciela są zabronione.