N A S Z   P R O C E S  /  o u r   p r o c e s s

1   E T A P  /  1 st  stage

wizja lokalna + koncepcja + kosztorys  /  land plot visit + design process  +  price offer

UMOWA "Koncepcja": 

 

Zawarcie umowy, w ramach której przygotowujemy 

projekt koncepcyjny 

wraz z kosztorysem

 

 

 

 


W I Z J A   L O K A L N A

Wizytujemy na Państwa działce.

Pomagamy również w jej wyborze.


 

K O N C E P C J A

Wykonujemy projekt koncepcyjny budynku 

 

 

K O S Z T O R Y S

Ostateczna wycena w formie kosztorysu jest przygotowywana

po wypracowaniu ostatecznej koncepcji 


2   E T A P /  2st stage

projekt  +  prefabrykacja  +  dostawa budynku  +  prace wykończeniowe  /  project  +  prefabrication  +  house delivery +  finishing works

UMOWA "Zaprojektuj i Wybuduj": 

 

Zawarcie umowy, w ramach której przygotowujemy 

projekt do uzyskania pozwolenia na budowę

oraz prefabrykujemy budynek


P R O J E K T *  

realizacja projektu - wykonujemy

pełnobranżową dokumentację budowlaną

do pozwolenia na budowę    

     

* projekt w cenie umowy " zaprojektuj i wybuduj"


P R E F A B R Y K A C J A

Dom prefabrykujemy w naszej hali wg przygotowanego  projektu.

Domy oferujemy w standardach wykończenia:  "deweloperski" i "pod klucz"

oraz z opcją wyposażenia wnętrz. 

 

Na zdj. widoczna konstrukcja budynku składająca się z zestawionych ramoklatek 3D

z masywnego drewna klejonego


D O S T A W A

Budynek  przewozimy w wykończonych modułach 3D

lub w przygotowanych skrzynkach-ścianach 2D

transportem wielkogabarytowym na działkę.

Scalamy moduły lub ściany na wcześniej przygotowanej

podkonstrukcji (fundamentach) 


P R A C E   W Y K O Ń C Z E N I O W E

Przy wyborze standardu "pod klucz" wykańczamy wnętrza, 

wyposażamy w meble. 

W ramach "opcji" montujemy dodatkowe tarasy, palenisko


 

D O M   A R C H I T E K T Ó W 

architects  Emilia Durka + Walenty Durka2014 Dom Architektów. Wszelkie prawa zastrzeżone / All rights reserved . Made by Dom Architektów.

Wszelkie materiały, w szczególności zdjęciowe, graficzne i tekstowe oraz ich układ stanowią własność prawnie chronioną prawem autorskim i innymi przepisami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej. Kopiowanie dla celów własnych, komercyjnych, dystrybucja, modyfikacja i publikacja bez pisemnej zgody właściciela są zabronione.