N A S Z   P R O C E S  /  o u r   p r o c e s s

  1  wizja lokalna >   2  koncepcja  + kosztorys >  3  umowa >  4 projekt  >  5 prefabrykacja   >  6 dostawa budynku  >  7 prace wykończeniowe

 land plot visit  >  design process  +  price offer  > agreement  >  project   >  prefabrication   >   house delivery >  finishing works

 

cena   /  P R I C E  

Prosimy o kontakt mailowy w celu otrzymania orientacyjnych kosztów: 

 

 

zapytania@domarchitektow.pl

 

 

 

 


1   wizja lokalna  /   L A N D   P L O T  

W I Z J A   L O K A L N A

Aby rozpocząć projekt koncepcyjny wizytujemy na Państwa działce


2  koncepcja + kosztorys  /  C O N C E P T  +  F I N A L   P R I C E

U M O W A    "K O N C E P C J A" 

Zawarcie umowy na projekt koncepcyjny budynku wraz z kosztorysem budowy

 K O S Z T O R Y S

Ostateczna wycena w formie kosztorysu jest przygotowywana po wypracowaniu ostatecznej koncepcji  budynku


3   umowa    /  A G R E E M E N T

U M O W A  "Z A P R O J E K T U J   I   W Y B U D U J"

Zawarcie umowy, w ramach której przygotowujemy projekt do uzyskania pozwolenia na budowę oraz prefabrykujemy budynek


4   projekt   /  D E S I G N 

P R O J E K T *  

realizacja projektu - wykonujemy

pełnobranżową dokumentację budowlaną

do pozwolenia na budowę    

     

* projekt w cenie umowy " zaprojektuj i wybuduj"

 

 

 


5  prefabrykacja  /  P R E F A B R I C A T I O N

Dom prefabrykujemy w naszej hali wg przygotowanego  projektu.

Domy oferujemy w standardach wykończenia:  "deweloperski" i "pod klucz"

oraz z opcją wyposażenia wnętrz

 


6  dostawa  /  H O U S E   D E L I V E R Y

Budynek  przewozimy w wykończonych modułach 3D

lub w przygotowanych skrzynkach-ścianach 2D

transportem wielkogabarytowym na działkę.

Scalamy moduły lub ściany na wcześniej przygotowanej

podkonstrukcji (fundamentach) 


7  prace wykończeniowe  /  F I N I S H I N G

Przy wyborze standardu "pod klucz" wykańczamy wnętrza, wyposażamy w meble.

W ramach "opcji" montujemy dodatkowe tarasy


 

D O M   A R C H I T E K T Ó W 

architects  Emilia Durka + Walenty Durka


2014 Dom Architektów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Made by Dom Architektów.

Wszelkie materiały, w szczególności zdjęciowe, graficzne i tekstowe oraz ich układ stanowią własność prawnie chronioną prawem autorskim i innymi przepisami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej. Kopiowanie dla celów komercyjnych, dystrybucja, modyfikacja i publikacja bez pisemnej zgody właściciela są zabronione.