E L E W A C J A    /    e x t e r i o r   m a t e r i a l s   


        B L A C H A

       D E S K A  thermo


W N Ę T R Z E    /   i n t e r i o r   m a t e r i a l s   


 Ś W I E R K O W E   wnętrze


 

D O M   A R C H I T E K T Ó W 

architects  Emilia Durka + Walenty Durka


2014 Dom Architektów. Wszelkie prawa zastrzeżone / All rights reserved . Made by Dom Architektów.

Wszelkie materiały, w szczególności zdjęciowe, graficzne i tekstowe oraz ich układ stanowią własność prawnie chronioną prawem autorskim i innymi przepisami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej. Kopiowanie dla celów własnych, komercyjnych, dystrybucja, modyfikacja i publikacja bez pisemnej zgody właściciela są zabronione.