D O M   M O D U Ł O W Y    /     m o d u l a r   h o u s e

Nasze budynki realizujemy w technologii modułów przestrzennych. Budynek podzielony jest na sekcje (moduły) i po ukończeniu jego budowy, która w całości przebiega w hali produkcji, następnie transportowany jest na miejsce przeznaczenia i łączony ponownie w celu utworzenia jednego obiektu.

Na etapie produkcji moduły wyposażone są we wszystkie instalacje, elementy wykończenia wnętrz a nawet w meble. Po zestawieniu modułów na działce następuje połączenie instalacji oraz prace uzupełniające w zakresie elementów zewnętrznych (tarasy), które też dostarczamy w formie prefabrykatów gotowych do montażu.

Połączenie budynku na działce realizujemy nawet w ciągu jednego dnia.

We implement our buildings the technology of spatial modules. The building is divided into sections (modules) and after its construction, which runs entirely in the production hall, is then transported to its destination and reassembled to form a single facility.  At the production stage, the modules are equipped with all installations, interior finishing elements and even furniture.
After assembling the modules on the plot, the installation is combined and additional work is carried out in the field of external elements (terraces), which we also deliver in the form of ready-to-install prefabricates. We can connect the building on the plot even in one day.

D A C H   /  r o o f   t y p e

Nasze obiekty możemy zrealizować z dachem płaskim lub stromym

flatt roof or steep roofT E C H N O L O G I A   budowy   /  t e c h n o l o g y

Nasze domy modułowe to pełnowartościowa konstrukcja z litego masywnego drewna, w której wyeliminowane są mostki termiczne, spełniając tym samym najwyższe standardy budownictwa energooszczędnego. Budynek wagą i trwałością nie ustępuje budownictwu tradycyjnemu. 
W porównaniu z powszechną prefabrykacją budynku z prefabrykatów płaskich budowa domu z modułów pozwala nam na realizację w całości obiektu na hali, w kontrolowanych warunkach i o wysokiej jakości prac a następnie dostarczenie go już jako w pełni wykończonego domu na Państwa działkę.

Budynek możemy posadowić w dowolnie ukształtowanym terenie, na terenach trudnych gruntowo, gdzie usytuowanie tradycyjnego budynku byłoby niemożliwe lub niezwykle koszto-twórcze.  Dzięki naszemu punktowemu systemowi fundamentowemu  działka nie wymaga niwelacji terenu i  ciężkich prac gruntowych, nie niszczymy więc zastanego miejsca i jego przyrody.

Our modular houses are a full-fledged structure made of solid wood, in which thermal bridges are eliminated, thus meeting the highest standards of energy-saving construction.

Compared to the common prefabrication of a flat prefabricated building, the construction of a house from modules allows us to  implement the entire facility in a hall, in controled conditions and with high-quality work, and then deliver it as a fully finished house for your plot.

The building can be located in any terrain, in difficult ground areas, where the location of a traditional building would be impossible or extremely costly. Thanks to our point foundation system, the plot does not require leveling or heavy ground works, so we do not destroy the land plot and its natural environment.

P R E B U I L D   "3D"  - moduły przestrzenne /  wooden modules

działka stroma / steep land plot


działka płaska / flat land plot


w o o d e n    m o d u l e   /   f o u n d a t i o n   /   c o n n e c t i n g    m o d u l es

D O M    E K O L O G I C Z N Y     /  e c o   &  s m a r t   h o u s e

G A R A Ż   l u b  W I A T A  m o d u ł o w a   /   m o d u l e    c a r p o r t

Z  naszych modułów możemy zrealizować również car-port czy garaż wolnostojący. 

Car-port można pozostawić w formie otwartej wiaty, dowolnie zabudować ścianami oraz dodawać przydatne schowki na sprzęt gospodarczy czy ogrodowy.

Moduły wiaty/garażu  to również konstrukcja z litego  drewna.
Car-port możemy dostarczyć wraz  z  domem na Państwa działkę.O g r o d o w e   m o d u ł y   /   g a r d e n   m o d u l e 

Nasze moduły pozwalają również na realizację elementów do zagospodarowania ogrodu o  dodatkową strefę relaksu czy zabawy..

czy w formie otwartego modułu/oranżerii czy modułu zabudowanego, ze schowkiem czy sauną.  Moduły można łączyć w dowolnej konfiguracji.

Moduły ogrodowe to również konstrukcja z litego  drewna w wykończeniu z deski  lub płyty świerkowej klejonej krzyżowo.

Moduł ogrodowy możemy dostarczyć wraz  z  domem na Państwa działkę. 

D O M   A R C H I T E K T Ó W 

architects  Emilia Durka + Walenty Durka


2014 Dom Architektów. Wszelkie prawa zastrzeżone / All rights reserved . Made by Dom Architektów.

Wszelkie materiały, w szczególności zdjęciowe, graficzne i tekstowe oraz ich układ stanowią własność prawnie chronioną prawem autorskim i innymi przepisami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej. Kopiowanie dla celów własnych, komercyjnych, dystrybucja, modyfikacja i publikacja bez pisemnej zgody właściciela są zabronione.