D O M   M O D U Ł O W Y /   m o d u l a r   h o u s e

Nasze budynki realizujemy w technologii modułów przestrzennych. Budynek podzielony jest na sekcje (moduły) i po ukończeniu jego budowy, która w całości przebiega w hali produkcji, następnie transportowany jest na miejsce przeznaczenia i łączony ponownie w celu utworzenia jednego obiektu.

Na etapie produkcji moduły wyposażone są we wszystkie instalacje, elementy wykończenia wnętrz a nawet w meble. Po zestawieniu modułów na działce następuje połączenie instalacji oraz prace uzupełniające w zakresie elementów zewnętrznych (tarasy), które też dostarczamy w formie prefabrykatów gotowych do montażu.

Połączenie budynku na działce realizujemy nawet w ciągu jednego dnia.

D A C H   /  r o o f   t y p e

Nasze obiekty możemy zrealizować z dachem płaskim lub stromymT E C H N O L O G I A   B U D O W Y   /  t e c h n o l o g y

Nasze domy modułowe to pełnowartościowa konstrukcja z litego masywnego drewna, w której wyeliminowane są mostki termiczne, spełniając tym samym najwyższe standardy budownictwa energooszczędnego. Budynek wagą i trwałością nie ustępuje budownictwu tradycyjnemu. 
W porównaniu z powszechną prefabrykacją budynku z prefabrykatów płaskich budowa domu z modułów pozwala nam na realizację w całości obiektu na hali, w kontrolowanych warunkach i o wysokiej jakości prac a następnie dostarczenie go już jako w pełni wykończonego domu na Państwa działkę.

Budynek możemy posadowić w dowolnie ukształtowanym terenie, na terenach trudnych gruntowo, gdzie usytuowanie tradycyjnego budynku byłoby niemożliwe lub niezwykle koszto-twórcze.  Dzięki naszemu punktowemu systemowi fundamentowemu  działka nie wymaga niwelacji terenu i  ciężkich prac gruntowych, nie niszczymy więc zastanego miejsca i jego przyrody.

P R E B U I L D   "3D"  - moduły przestrzenne

działka stroma


działka płaska


D O M    E K O L O G I C Z N Y     /  e c o   &  s m a r t   h o u s e

G A R A Ż  / W I A T A  m o d u ł o w a   /   m o d u l e    c a r p o r t

Z  naszych modułów możemy zrealizować również car-port czy garaż wolnostojący. 

Car-port można pozostawić w formie otwartej wiaty, dowolnie zabudować ścianami oraz dodawać przydatne schowki na sprzęt gospodarczy czy ogrodowy.

Moduły wiaty/garażu  to również konstrukcja z litego  drewna.
Car-port możemy dostarczyć wraz  z  domem na Państwa działkę.O g r o d o w e   m o d u ł y   /   g a r d e n   m o d u l e 

Nasze moduły pozwalają również na realizację elementów do zagospodarowania ogrodu o  dodatkową strefę relaksu czy zabawy..

czy w formie otwartego modułu/oranżerii czy modułu zabudowanego, ze schowkiem czy sauną.  Moduły można łączyć w dowolnej konfiguracji.

Moduły ogrodowe to również konstrukcja z litego  drewna w wykończeniu z deski  lub płyty świerkowej klejonej krzyżowo.

Moduł ogrodowy możemy dostarczyć wraz  z  domem na Państwa działkę. 

D O M   A R C H I T E K T Ó W 

architects  Emilia Durka + Walenty Durka


2014 Dom Architektów. Wszelkie prawa zastrzeżone / All rights reserved . Made by Dom Architektów.

Wszelkie materiały, w szczególności zdjęciowe, graficzne i tekstowe oraz ich układ stanowią własność prawnie chronioną prawem autorskim i innymi przepisami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej. Kopiowanie dla celów własnych, komercyjnych, dystrybucja, modyfikacja i publikacja bez pisemnej zgody właściciela są zabronione.