D O M   M O D U Ł O W Y  /  m o d u l a r   h o u s e

 

Nasze domy są dopasowane do konkretnego klienta, dla konkretnej działki oraz budżetu jakim dysponuje klient. Nasze domy są szyte na miarę.

Kluczowe znaczenie w procesie projektowym mają m.in.: ukształtowanie działki ( płaska czy pochyła ), warunki zabudowy (dach płaski czy spadzisty),

działka "z widokiem" czy w terenie zurbanizowanym. Koncepcję domu wykonujemy po wizji lokalnej na działce.


M O D U Ł Y   /  modules

Domy konfigurujemy według opracowanych przez nas modułów funkcjonalno-przestrzennych.

D A C H   /  roof type

Dom może mieć dach płaski lub dwuspadowy. Typ dachu dobieramy do warunków zabudowy.P R E F A B R Y K A C J A   "3D"  lub "2D"  /  prefabrication "3D" or "2D"

Budynek realizujemy w technologi ramo-klatki "3D"  lub w formie skrzynek "2D" ( ściany, stropy) 

 

D O M   A R C H I T E K T Ó W 

architects  Emilia Durka + Walenty Durka


2014 Dom Architektów. Wszelkie prawa zastrzeżone / All rights reserved . Made by Dom Architektów.

Wszelkie materiały, w szczególności zdjęciowe, graficzne i tekstowe oraz ich układ stanowią własność prawnie chronioną prawem autorskim i innymi przepisami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej. Kopiowanie dla celów własnych, komercyjnych, dystrybucja, modyfikacja i publikacja bez pisemnej zgody właściciela są zabronione.