W    R E A L I Z A C J I     /   n o w   

DA  H O U S E  na Mazurach    /   DA  H O U S E   by the mazurian lake

 

 


P R Z Y K Ł A D Y   k i l k u   R E A L I Z A C J I     /    s e v e r a l   r e a l i z a t i o n s  

DA  H O U S E  nad morzem      /   DA  H O U S E   by the sea

 

 


DA  H O U S E   5M  /  DA  H O U S E   5M   in the countryside

 


w n ę t r z e  /  i n t e r i o r


 

 

DA  H O U S E  na wsi  /  DA  H O U S E   in the village

 

 
DA HOUSE  w Brodnickim Parku Krajobrazowym   /   DA HOUSE  view on Brodnica Landscape Park

 

 
wnętrze / interior


DA  H O U S E   z widokiem na ogród  /    DA  H O U S E   view on garden 

w n ę t r z e   /   i n t e r i o r


DA  H O U S E  z widokiem na Jezioro Miejskie  /   DA  H O U S E  view on Citi  Lake

 

 
+ D O M E K   S P A  /  spa tiny house


w n ę t r z e  /  i n t e r i o r


DA  H O U S E  widok na las   /   DA  H O U S E  view on forest

 
 

D O M   A R C H I T E K T Ó W 

architects  Emilia Durka + Walenty Durka


2014 Dom Architektów. Wszelkie prawa zastrzeżone / All rights reserved . Made by Dom Architektów.

Wszelkie materiały, w szczególności zdjęciowe, graficzne i tekstowe oraz ich układ stanowią własność prawnie chronioną prawem autorskim i innymi przepisami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej. Kopiowanie dla celów własnych, komercyjnych, dystrybucja, modyfikacja i publikacja bez pisemnej zgody właściciela są zabronione.