P R Z Y K Ł A D Y     R E A L I Z A C J I     /    s o m e    r e a l i z a t i o n s  

D O M  5M      /   5M  H O U S E   

 


w n ę t r z e  /  i n t e r i o r


 

 

DOM  5M + niezadaszony taras + dwustanowiskowy carport

 
D O M   kadr na ogród  /   H O U S E   view on garden 

w n ę t r z e   /   i n t e r i o r


D O M   kadr na Brodnicki Park Krajobrazowy   /   H O U S E   view on Brodnica Landscape Park
w n ę t r z e  /   i n t e r i o r


D O M   kadr na Jezioro Miejskie  /   H O U S E  view on Citi  Lake
+ D O M E K   S P A  /  spa tiny house


w n ę t r z e  /  i n t e r i o r


D O M  kadr na las /   H O U S E   view on forest
 

D O M   A R C H I T E K T Ó W 

architects  Emilia Durka + Walenty Durka


2014 Dom Architektów. Wszelkie prawa zastrzeżone / All rights reserved . Made by Dom Architektów.

Wszelkie materiały, w szczególności zdjęciowe, graficzne i tekstowe oraz ich układ stanowią własność prawnie chronioną prawem autorskim i innymi przepisami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej. Kopiowanie dla celów własnych, komercyjnych, dystrybucja, modyfikacja i publikacja bez pisemnej zgody właściciela są zabronione.