P R Z Y K Ł A D Y     R E A L I Z A C J I    I N D Y W I D U A L N Y C H   /   i n d y w i d u a l    r e a l i z a t i o n s

D O M   kadr na ogród  /   H O U S E   view on garden 

D O M   kadr na Brodnicki Park Krajobrazowy   /   H O U S E   view on Brodnica Landscape Park
D O M   kadr na Jezioro Miejskie  /   H O U S E  view on Miejskie Lake
D O M E K   S P A  /  spa tiny house


D O M  kadr na las /   H O U S E   view on forest
 

D O M   A R C H I T E K T Ó W 

architects  Emilia Durka + Walenty Durka2014 Dom Architektów. Wszelkie prawa zastrzeżone / All rights reserved . Made by Dom Architektów.

Wszelkie materiały, w szczególności zdjęciowe, graficzne i tekstowe oraz ich układ stanowią własność prawnie chronioną prawem autorskim i innymi przepisami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej. Kopiowanie dla celów własnych, komercyjnych, dystrybucja, modyfikacja i publikacja bez pisemnej zgody właściciela są zabronione.