O   N A S   /   a b o u t

 o nas  OUR STORY


Jesteśmy absolwentami Wydziału Architektury.  Od prawie 20 lat nieprzerwanie budujemy swoje doświadczenie zawodowe. Działamy wspólnie jako małżeństwo architektów pod marką DOM ARCHITEKTÓW 

 

W 2007 roku rozpoczęliśmy pionierską realizację własnego drewnianego domu z pracownią. Był naszym poligonem doświadczalnym  w sprawdzeniu przyjętych założeń dotyczących technologii drewnianej i standardu pasywnego.

 

 

W projektowaniu ekologicznych budynków drewnianych oraz budynków o najwyższym standardzie energetycznym specjalizujemy się od 2007 roku, posiadając w swoim portfolio zarówno domy jednorodzinne jak i realizacje komercyjne.

 

w 2012 roku jako projektanci i generalny wykonawca zrealizowaliśmy budowę pierwszego ekologicznego, drewnianego domu w systemie modułowym. 

 

 

W 2014 roku powstała nasza autorska MANUFAKTURA

Opracowaliśmy innowacyjny projekt realizacji domów w systemie JUST IN TIME a także autorską konstrukcję SOLID WOOD MODULE z litego drewna wraz z technologią prefabrykacji domów. 

 

Zdobyte wykształcenie, pionierskie doświadczenia i know-how a także użytkowanie własnego drewnianego domu o minimalnym zapotrzebowaniu na energię pozwalają nam na tworzenie na najwyższym poziomie, obejmujące zarazem projekt jak i jego realizację.

 

Nasze działania łączą sztukę i rzemiosło. Warsztat jest podstawą pozwalającą zamienić idee w rzeczywistość. Jest nią projekt całościowy, czyli współgranie architektury, wystroju wnętrza i przedmiotów użytkowych.

Tworzymy architekturę opierającą się czasowi i rzeczy, którymi sami chcielibyśmy się otaczać. Tworzymy domy na miarę naszych czasów, spełniające potrzeby poczucia bezpieczeństwa, wolności i harmonii.

 

 

We are Faculty of Architecture graduates. For several years we have been incessantly building our professional experience. As a married couple we run together the DOM ARCHITEKTÓW brand. 

 

 

In 2007 we started building our own pioneer wooden house with atelier. This was our training ground for checking the assumption used for wood building technology and passive standard.

 

 

Since 2007 we have specialized in designing wood ecological building and building with the highest energy standard. In our portfolio we have family houses as well as commercial buildings.

 

 

In 2012 as designers and main contractors we completed our first ecological and wooden house in the module system. 

 

In 2014 our original MANUFACTURE was built.

 

In order to wealth management of the client " from the line to get the key" we created DA house collection. We have developed innovative project to realize the house JUST IN TIME 

as well as an original construction SOLID WOOD MODULE using solid wood with prefabrication houses technology.

 

 

Gained education, pioneering experiences and know-how, but also using our own wooden house with minimum consumption of energy allow us to design on the highest level, including designing the project and its implementation.

 

 

Our activities combine art and craft. Workshop is the basis for turning ideas into reality. It is a holistic design, the interplay of architecture, interior design and functional objects.

 

We create architecture that resists time and things that we would like to own. We give modern needs and searching of harmony.

 
KADR IDEALNY  BEST VIEW

" Jestem użytkownikiem tego domu. To jest dom na tą działkę i jestem nadal zachwycony mieszkaniem tutaj. Po prawie roku użytkowania domu mogę tylko podziękować Emi i Walentemu za tą realizację. Nie mogę sie do niczego przyczepić a mieszkanie tutaj jest niesamowite. Każda osoba, która widziała dom w rzeczywistości jest zachwycona. A tak rzetelnej firmy to chyba nie spotkałem. Jeszcze raz dziękuję..."                    M.S. Klient   2017

" I am the owner of this house. This is the house for this land and I keep being delighted with living here. After almost one year of using the house I can just thank Emi and Walenty for this realization. There is nothing to complain about and living here is amazing. Every person who has seen the house in reality is delighted. I haven't met such an earnest company before. One more time thank you..."

Owner 2017
modułowy   NUMBER ONE in module

 

"(...) Dużo z mężem pracujemy, mamy 4-letnią córeczkę i chcemy korzystać z życia. Realizacja marzenia o własnym domu nie zakłóciła naszego codziennego rytmu (...)".                            A.W. Klientka  2012

 

" We work with my husband a lot, we have got 4-year-old daughter and we want to enjoy our life. Making a dream of own house come true has not affected our daily life(...)"                                                                                                         Owner 2012nasz dom   OUR PIONEER PASSIVE HOUSE

 

Chcieliśmy domu z pracownią, wykorzystania potencjału działki - widoku na jezioro, minimalizacji ingerencji w przyrodę, prywatności a zarazem otwartej przestrzeni, światła, prostoty, naturalnych, zdrowych materiałów, sprzyjającego zdrowiu azylu.. Tak powstała nasza pierwsza siedziba i własny dom.

 

Demonstracyjny Dom Pasywny  2007-2009           DOM ARCHITEKTÓW  E. & W. Durka       

 

"We wanted house with atelier, use the potential of the plot as well as possible - a great view of the lake. We wanted to minimalize the negative effects to the environment, privacy and as well as the open space, light, simplicity, natural materials and a health-friendly asylum.. This is how our settlement was build ".

Demonstrative  Passive House 2007-2009                DOM ARCHITEKTÓW   E. & W. Durka


 

D O M   A R C H I T E K T Ó W 

architects  Emilia Durka + Walenty Durka2014 Dom Architektów. Wszelkie prawa zastrzeżone / All rights reserved . Made by Dom Architektów.

Wszelkie materiały, w szczególności zdjęciowe, graficzne i tekstowe oraz ich układ stanowią własność prawnie chronioną prawem autorskim i innymi przepisami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej. Kopiowanie dla celów własnych, komercyjnych, dystrybucja, modyfikacja i publikacja bez pisemnej zgody właściciela są zabronione.