J A K   T O   R O B I M Y  /  k n o w - h o w

Smart design, cost controlled, delivered on your land plot and totally health & eco

od kreski po klucz ALL FROM ONE SOURCE


healthy, eco, prefab house    Kwestionując utarte schematy oferujemy zarazem projekt i budynek. Zaprojektowane przez nas domy powstają z pasją w naszej manufakturze.

Nasz standard to zdrowy, ekologiczny i energooszczędny dom 

 

"od kreski po klucz" Zajmujemy się całym procesem inwestycji od projektu po budowę.

Nasze projekty opracowane są jako double open space  

To rozwiązanie wewnętrznej przestrzeni w formie otwartego planu. Natomiast w całości przeszklona południowa elewacja, otwiera widok na dającą ukojenie przyrodę  

 

 

Opracowaliśmy innowacyjny system solid wood module

To masywna konstrukcja budynku z litego drewna, zapewniająca jego trwałość i dająca poczucie bezpieczeństwa. Nasza drewniana ramo-klatka to nasze autorskie rozwiązanie, zastępujące powszechnie występującą w budownictwie modułowym stal. Dzięki temu eliminujemy mostki termiczne i możemy stworzyć budynek w najwyższym standardzie energetycznym 

 

minimalistic architecture      Domy DA charakteryzuje minimalistyczna formazgodnie z myślą  "less means more"  Znaczenie w oswajaniu minimalizmu mają faktura i temperatura/ciepło użytych przez nas materiałów głównie drewna. Stosujemy szafy wbudowane, garderoby walk-in, które nie zakłócają poczucia czystości przestrzeni. Każdy detal jest skrupulatnie dopracowany 

 

Wybraliśmy odradzający się na nowo bungalow

To najbardziej funkcjonalny, przyjazny i wolny od barier dom. Życie toczy się na jednej, swobodnej, dostępnej dla wszystkich przestrzeni  

 

 

To question the repeat clichés, we are offering project and a building at the same time. We design houses and build them with passion in our own MANUFAKTURA. Our standard is healthy, environment-friendly and energy efficient house

Our construction projects are designed as double open space. The inner area is planned as an open space. All southern elevation is made of glass which opens a view to a balmy nature

We developed innovative solid wood module system. It is a massive construction of the building made of solid wood, ensuring its sustainability and giving sense of safety. The wooden frame-gate is our authorial solution, which replaces a common steel in the building industry. This solution prevents heat transfer trough heat bridges so we can create a house meeting the highest energy-efficiency standards.

DA houses are characterised by their minimalistic form which is in accordance with the idea of "leas means more". Importance in taming the minimalism are texture and temperature/warmth of the materials used, mainly wood. We use fitted, walk-in wardrobes, which do not disturb the purity of the usable space. Each details is worked meticulously to its perfection.

We selected regaining its popularity bungalow as a target. It is the most functional, cozy and free of barriers house. Life goes on one, free and available space for all inhabitants. 


na zamówienie  CUSTOM-MADE

the state of the art         

Budynki wykonujemy na zamówienie, w naszej manufakturze. 

Z pietyzmem dbamy o każdy detal, o wysoką, rzemieślniczą jakość, rękodzieło 

 

 

a la karte      Oferujemy naszym klientom unikalne doświadczenie konfiguracji, co czyni każdy dom jedynym w swoim rodzaju.

Każdy dom otrzymuje inną kolorystykę i swoją aranżację na działce, dzieki temu nasze domy modułowe uzyskują swój niepowtarzalny charakter. Wykończenie elewacji i wnętrz przygotowujemy według indywidualnych preferencji 

  

pre build        Zrywamy z typowym obrazem placu budowy i jakością "pod chmurką". Nasze domy są starannie wykonywane w hali na zasadzie pre build i przenoszone na działkę już jako wykończone części budynku - moduły. 

Budowa w opracowanym przez nas module gwarantuje powtarzalność prac a zatem ich jakość. Można się także "przymierzyć" do takiego budynku oglądając nasze poprzednie realizacje lub odwiedzając naszą manufakturę  

 

 

 

 

The buildings are produces to client’s order in our original MANUFAKTURA. In a meticulous fashion we take care of every detail, about high quality of handicraft execution, arts and crafts  

  

We offer our clients remarkable experience of the configuration, which makes each house one of a kind. The colouring of the house as well as the arrangement of the plot are exclusive which results in the fact that our houses are recognized by their unique character. The outside elements of the  elevation as well as the parts of the interior are prepared with accordance to individual preferences of our clients. 

 

We are rejecting the idea of a typical building site and its low quality. Our buildings are produced carefully in our building hall on the principle of prebuilding. Next, they are transferred to the plot as a ready modules. Building by using the module standard ensures high quality of work due to its repetitiveness. To be finally convinced and get to know our offer there is also the possibility to visit our previous projects or our Manufaktura.


mniej znaczy więcej  LESS MEANS MORE

 

pure & warm       Nasze domy to harmonijne połączenie funkcjonalności, czystej, prostej formy, ciepła płaszczyzn naturalnego drewna i jasnej, niczym nieograniczonej przestrzeni  

 

open space                 Tworzymy przemyślane koncepcje wnętrza, pomieszczenia są wielofunkcyjne. Stosujemy amfilady zamiast korytarzy, przestrzenie oddzielamy przesuwnymi drzwiami. Nasze domy charakteryzuje brak barier co ułatwia codzienne użytkowanie nie tylko osobom niepełnosprawnym

 

glass wall          Przeszklenie obejmujące całą południową fasadę, otwierające wnętrze na przyrodę.

Wszystko to sprawia, że nawet na małym metrażu uzyskujemy wrażenie dużej przestrzeni i światła 

 

 

Our houses are known for their harmonic relationship with functionality, their clear and simple form and the warmth of the internal wooden plane together with the bright unlimited space

 

We generate well thought out concepts of the interior where rooms are multifunctional. We use enfilades instead of corridors, we separate living spaces with swing doors. Our houses are characterized by a lack of barrier what facilitates the use of the house including disabled persons.

 

Glazing covers whole of the southern veneer, what open the interior on nature. It all results in the fact that even at smaller spaces the area looks as if it was a large and bright. 


w harmonia z naturą  NATURE & HEALTH

healthy house     Zależy nam na ochronie środowiska naturalnego i tworzeniu zdrowej przestrzeni życia.

Zachowanie otoczenia w niezmienionym kształcie, społeczna odpowiedzialność, zdrowy dom to nasze priorytety 

 

natural & certified materials         Stosujemy przyjazne środowisku, "zdrowe" materiały. Starannie analizujemy ich skład. Zaprojektowaliśmy domy również z myślą o ich recyklingu.

Stosując materiały proste do odzyskania, przetworzenia, dbamy o ekologię podczas całego cyklu życia naszych budynków

 

low consumption, low costs        Opracowaliśmy rozwiązania, które gwarantują niskie zużycie energii i wody więc pomagają walczyć ze zmianami klimatycznymi oraz z kosztami utrzymania domu  

 

 

We care about the environment and aim at creating healthy space of life. The preservation of environment in unchanged form, social responsibility, healthy house are is our priorities.

 

We use environmentally friendly, healthy materials. We carefully analyze their composition. We designed the houses thinking about their recycling. Using materials that are simple in recovering and  recycling, we take care of ecology while the full cycle of our building’s life. 

 

We developed solutions that guarantee the low cost of energy and water consumption which helps in fighting the climate change and ensures affordable costs of living at home.

 


innowacyjne rozwiązania  SMART DESIGN

high-efficiency       Wszystkie nasze domy, również weekendowe/letnie przygotowane są do całorocznego zamieszkania. Budynki realizujemy w najwyższym z możliwych do osiągnięcia standardzie energetycznym  

 

 

modular house  

Budynek w modułach budujemy pod własnym, ścisłym nadzorem w hali a potem możemy go przewieźć w dowolny rejon kraju a nawet dalej. Moduły scalamy na działce, ale.. 

dom możemy ponownie rozłączyć i jeżeli zachodzi taka potrzeba przenieść w nowe, dogodne dla Was miejsce 

 

 

house on foots    Zastosowanie przez nas innowacyjnej formy fundamentów punktowych daje możliwość ustawienia budynku w dowolnej lokalizacji, ponad gruntem otwierając na piękny widok, w terenach trudnych, gdzie standardowe posadowienie byłoby niemożliwe. Jednocześnie minimalizujemy wpływ na środowisko i otoczenie  

 

 

All our houses, including weekend and summer homes, are prepared to yearlong living. Houses we build meet the highest levels of energy standards possible.

 

The buildings in modules are built by us under the close supervision in the Manufaktura hall. Following this, we are able to deliver the product to any region of the country or even further. Next, the modules are joined together on the building site. If necessary, we can dismantle the house again and move it to the new, convenient place of customer’s choice. 

 

The innovative form of spot footing applied by us offers the opportunity of setting the building in any location, above the ground level for a beautiful view, in mountain area, where standard level of foundation would not be possible. At the same time we minimize an impact on environment and the surroundings.


 

D O M   A R C H I T E K T Ó W 

architects  Emilia Durka + Walenty Durka


2014 Dom Architektów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Made by Dom Architektów.

Wszelkie materiały, w szczególności zdjęciowe, graficzne i tekstowe oraz ich układ stanowią własność prawnie chronioną prawem autorskim i innymi przepisami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej. Kopiowanie dla celów komercyjnych, dystrybucja, modyfikacja i publikacja bez pisemnej zgody właściciela są zabronione.