N A S Z   W Ł A S N Y   D O M   /    o u r   p i o n  e e r   h o u s e

NASZ własny dom.. drewniany, ekologiczny, pasywny.. nasz poligon doświadczalny.  Powstał w 2007 roku jako pionierski projekt na skalę Polski.  Już tutaj zastosowaliśmy moduł i standard domu ekologicznego, który zachowaliśmy i praktykujemy do dziś.  Po prostu się sprawdził.

 

Budynek został przedstawiony na łamach miesięcznika "Architektura", a także jest laureatem nagród: "Najlepszy Ekologiczny Obiekt" wg Polish Green Building Council oraz " Najlepsza Realizacja 2011 r." w kategorii 'ekologia' plebiscytu "Polska Architektura XXI w."

 

 

   

Our house, ecological in passive standard as a pioneering project in Poland 2007

 

The building  is the winner of the prizes: " The Best Ecological Building" from Polish Green Building Council and "Best realisation of 2011" in the category "ecology" from competition "Polish Architecture of XXI"  o f f i c e      l i v i n g   r o o m  /  k i t c h e nm a i n   b e d r o o m  &  b a t h r o o m


fot. Juliusz Sokołowski

 

D O M   A R C H I T E K T Ó W 

architects  Emilia Durka + Walenty Durka


2014 Dom Architektów. Wszelkie prawa zastrzeżone / All rights reserved . Made by Dom Architektów.

Wszelkie materiały, w szczególności zdjęciowe, graficzne i tekstowe oraz ich układ stanowią własność prawnie chronioną prawem autorskim i innymi przepisami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej. Kopiowanie dla celów własnych, komercyjnych, dystrybucja, modyfikacja i publikacja bez pisemnej zgody właściciela są zabronione.