N A S Z   W Ł A S N Y   D O M   /    o u r   p i o n  e e r   h o u s e

NASZ własny dom.. drewniany, ekologiczny, pasywny.. nasz poligon doświadczalny.  Powstał w 2007 roku jako pionierski projekt na skalę Polski.  Już tutaj zastosowaliśmy moduł i standard domu ekologicznego, który zachowaliśmy i praktykujemy do dziś.  Po prostu się sprawdził.

 

Budynek został przedstawiony na łamach miesięcznika "Architektura", a także jest laureatem nagród: "Najlepszy Ekologiczny Obiekt" wg Polish Green Building Council oraz " Najlepsza Realizacja 2011 r." w kategorii 'ekologia' plebiscytu "Polska Architektura XXI w."

 

 

   

Our house, ecological in passive standard as a pioneering project in Poland 2007

 

The building  is the winner of the prizes: " The Best Ecological Building" from Polish Green Building Council and "Best realisation of 2011" in the category "ecology" from competition "Polish Architecture of XXI"


Best Ecological Building in Poland in 2011 - PLGBC


  o f f i c e      l i v i n g   r o o m  /  k i t c h e nm a i n   b e d r o o m  &  b a t h r o o m


fot. Juliusz Sokołowski

 

D O M   A R C H I T E K T Ó W 

architects  Emilia Durka + Walenty Durka


2014 Dom Architektów. Wszelkie prawa zastrzeżone / All rights reserved . Made by Dom Architektów.

Wszelkie materiały, w szczególności zdjęciowe, graficzne i tekstowe oraz ich układ stanowią własność prawnie chronioną prawem autorskim i innymi przepisami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej. Kopiowanie dla celów własnych, komercyjnych, dystrybucja, modyfikacja i publikacja bez pisemnej zgody właściciela są zabronione.