P R O J E K T Y   I N D Y W I D U A L N E  /  i n d i v i d u a l   p r o j e c t s 

o b e c n a   r e a l i z a c j a / we build now :

D O M   K A D R  no.3    /   V I E W   H O U S E  no.3 

domek spa   spa house


lokalizacja  locationk o l e j n y  /  next one

D O M   K A D R  no.4    /   V I E W   H O U S E  no.4 D O M   K A D R  no.2  na Brodnicki Park Krajobrazowy   /   V I E W   H O U S E  no.2 on Brodnica Landscape Park


D O M  K A D R  no. 1  /   V I E W  H O U S E  no.1


 

D O M   A R C H I T E K T Ó W 

architects  Emilia Durka + Walenty Durka


2014 Dom Architektów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Made by Dom Architektów.

Wszelkie materiały, w szczególności zdjęciowe, graficzne i tekstowe oraz ich układ stanowią własność prawnie chronioną prawem autorskim i innymi przepisami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej. Kopiowanie dla celów komercyjnych, dystrybucja, modyfikacja i publikacja bez pisemnej zgody właściciela są zabronione.