K O L O R Y S T Y K A    /   i n t e r i o r   m a t e r i a l s  &  c o l o r s

I N T E R I O R  

J E S I O N  /  a s h

D Ą B  / o a k


O R Z E C H  / w a l n u t 

C Z E K O L A D A  /  d a r k   c h o c o l a t e


S Z A R Y /  g r e y

C Z A R N Y /  b l a c k


 

D O M   A R C H I T E K T Ó W 

architects  Emilia Durka + Walenty Durka2014 Dom Architektów. Wszelkie prawa zastrzeżone / All rights reserved . Made by Dom Architektów.

Wszelkie materiały, w szczególności zdjęciowe, graficzne i tekstowe oraz ich układ stanowią własność prawnie chronioną prawem autorskim i innymi przepisami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej. Kopiowanie dla celów własnych, komercyjnych, dystrybucja, modyfikacja i publikacja bez pisemnej zgody właściciela są zabronione.